Книги по специальностям

 

 У.Б. Асылбеков, А.А. Исмаилова, Кибербезопасность №2.

В перехвате электронной почты, блокирование данных на компьютерах, взломы баз данных, кража денег со счетов, вредоносные программы, перехват паролей – все это компетенция кибербезопасности. Кибербезопасность – это процесс защиты наших данных на разных уровнях: личном, организационном и государственном. Сегодня мы очень сильно зависим от компьютера и интернета. В свете цифровизации повседневной жизни и Казахстанского общества в систему высшего образования вводится новый предмет – Кибербезопасность.

 

 

Г. Есіркеп, Тағам өндірісінің технологиясы.

“Тағам өндірісінің технологиясы” деп аталатын оқу құралы осы аттас курстың зертханалық іс-тәжірибесіне негізделіп, негізгі теориялық курстың алты тарауынан тұрады. Тағам өндірісі саласын дамытудың басым бағыты – ол шикізаттың, дайын өнімнің сапасын көтеру, жаңа құрал-жабдықтар, технологиялар, сонымен қатар халықаралық ИСО стандарттарына сай сапа менеджменті жүйелерін енгізу арқылы тағам өнімдерін сақтау мерзімдерін ұзарту.

 


Медешова А.Б., Мухамбетова Ғ.Г., Нысандық-бағдарлық бағдарламалау тілдері.

Оқу құралы “Информатика”, “Ақпараттық жүйе”, “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету” мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге “Нысандық-бағдарлық бағдарламалау тілі”, “С# бағдарламалау тілі” және “Delphi бағдарламалау тілі” пәндерін оқыту үшін ұсынылады. Ұсынылып отырған оқу құралы жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттері мен информатика пәні мұғалімдеріне арналған.

 


У.Б. Асылбеков, А.А. Исмаилова, Кибербезопасность №1.

Перехват электронной почты, блокирование данных на компьютерах, взломы база данных, кража денег со счетов, вредоносные программы, перехват паролей – все это компетенция кибербезопасности. Кибербезлпасность сегодня это не просто понятие, определяющееся как набор средств, стратегий и принципов обеспечения безопасности – это среда в которые риск поджидает на каждом углу. Кибербезопасность – это процесс защиты наших данных на разных уровнях: личном, организационном и государственном.

 


С.Т.Дүзелбаев, Машина тетіктері.

Оқулықта тетіктердің және жалпылама тағайындалған түйіндердің құрылымы, технологиясы, есептеу әдістері қарастырылған: ажырайтын және ажырамайтын қосылыстар, іліністі және үйкелісте механизмдер, біліктер мен өстер, подшипниктер мен муфталар. Әрбір тақырыпта теориялық материалдар мысалдармен пысықталған және әрбір тараудың соңында жаттығу есептері, қайталау сұрақтары және студенттің өздігінен білімін тексеруге арналған тест тапсырмалары берілген. Оқулық машина тетіктері курсының оқу жоспарына сәйкес жазылған және жоғары кәсіптік мамандар даярлайтын техникалық оқу орындарының студенттеріне арналған. Оқулық сонымен қатар инженерлік-техникалық жұмыскерлерге де пайдалы болуы мумкін. 

 


Г.Есіркеп, Тағам өндірісінің технологиясы.

“Тағам өндірісінің технологиясы” деп аталатын оқу құралы осы аттас курстың зертханалық іс-тәжірибесіне негізделіп, негізгі теориялық курстың алты тарауынан тұрады. Тағам өндірісі саласын дамытудың басым бағыты – ол шикізаттың, дайын өнімнің сапасын көтеру, жаңа құрал-жабдықтар, технологиялар, сонымен қатар халықаралық ИСО стандарттарына сай сапа менеджменті жүйелерін енгізу арқылы тағам өнімдерін сақтау мерзімдерін ұзарту. Оқу құралының негізгі теориялық курсы тағам өнімдерін алудың технологиляқ, биотехнологиялық, физикалық-химиялық және механикалық үдерістерінің ғылыми негіздерін қамтиды. Студенттердің білімдерін тексеру мақсатында әр тараудың соңында бақылау сұрақтары берілген.