Құрылымы

Цифрлық кітапхана институттың маңызды құрылымдық бөлімшелерінің бірі болып табылады және пайдаланушыларға ақпараттық қызмет көрсетудің басты орталығы болып табылады.

Цифрлық кітапхана құрылымына әдебиетті толықтыру және ғылыми-техникалық өңдеу бөлімі, сондай-ақ пайдаланушыларға қызмет көрсету пункттері кіреді:

  1. Әдебиеттерді жинақтау, ғылыми және техникалық өңдеу және каталогтау бөлімі.

Бөлім мемлекеттік стандарттарға сәйкес кітапхана қорларын жоспарлы жинақтаумен айналысады. Электронды алфавиттік және жүйелі каталогтарды ұйымдастырады. Электронды каталог “ИРБИС” кітапханалық үрдістерді автоматтандыру жүйесіне негізделген. “ИРБИС” жүйесі деректер базасын қамтиды:

. ДБ тестілік кітапханалық

. ДБ қазақ тіліндегі оқулықтар каталогы/p>

. ДБ ағылшын тіліндегі кітаптар каталогы

. Электрондық тасығыштар ДБ

Бөлім қорларды есепке алуды дәстүрлі және автоматтандырылған тәртіпте жүргізеді. Келіп түскен әдебиеттерді ғылыми және техникалық өңдеуді орындайды.

2. Қорларды сақтау және қызмет көрсету бөлімдері (абонементтер мемлекеттік және орыс тілдерінде, оқу залы).

Қызмет көрсету бөлімдерінің міндеті-құжаттарды ұсыну арқылы пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін жедел және толық қанағаттандыру. Бөлімдер ЖОО бейіні бойынша оқу және ғылыми әдебиеттерді кітап көрмелері, презентациялар, әдеби кештер, оқырман конференциялары және т. б. арқылы насихаттайды; білім алушылардың ақпараттық мәдениетін тәрбиелейді, қазіргі заманғы технологиялар негізінде кітапханада жұмыс істеу дағдыларын үйретеді; оқырман қарыздарын жою бойынша жұмыстарды жүргізеді; қорды есепке алуды, орналастыруды, сақтау және қалпына келтіру режимін ұйымдастырады.

  • Электрондық ақпараттық ресурстар залы

ЭАР залы пайдаланушыларға тегін дербес пайдалану үшін РИИ кітапханасында бар электрондық ақпараттық ресурстардың барлық массивін ұсынады (17 мыңнан астам электрондық ресурстар). ЖОО “Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ-мен келісім шарт жасасты, ол қол жеткізуді қамтамасыз ету бойынша қызметтерді ұсынады:

  . Web of Knowledge платформасында орналасқан Thomson Reuters ғылыми электрондық басылымдарына.

  . on-line режимінде Springer компаниясының клиенттеріне қызмет көрсету орталығының Springer деректер базасының электронды толық мәтінді ресурстарына қол жеткізу.

Жыл сайын республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапханамен (РЖЭК) келісім-шарт жасау пайдаланушыға автор, атау, тіл, негізгі сөз, оқу пәндері және басқа іздеу элементтері бойынша электрондық кітапхананың деректер базасынан ақпарат іздестіруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пайдаланушы электрондық басылымдарды қарап, зерделеп, әрі қарай өз тасымалдаушыларына көшіріп ала алады.