Поступление литературы в Цифровую библиотеку за 2018-2019 год

На казахском языке:

 1. Бекбусинова, Г.К. Бағаны қалыптастыру: оқу құралы/ Г.К. Бекбусинова. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 153 б. – Әдебиеттер: б.152.
 2. Біргебаев, А. Жоғары математика элементтері: оқу құралы/ А. Біргебаев. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 159 б. – Әдебиеттер: б.156.
 3. Дүйсенбаев, А.Қ. Психология: оқу құралы/ А.Қ. Дүйсенбаев. – Алматы: Отан, 2018. – 212 б. – Әдебиеттер: б. 204-207.
 4. Есенова, М.И. Математикалық талдау-1: оқу құралы/ М.И. Есенова. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 165 б. – Әдебиеттер: б. 162.
 5. Есіркеп, Г. Тағам өндірісінің технологиясы: оқу құралы/ Г. Есіркеп. – Алматы: Бастау, 2018. – 216 б. – Әдебиеттер: б. 213-214.
 6. Әлинов, М.Ш. Жасыл экономика негіздері: оқу құралы/ М.Ш. Әлинов. – Алматы: Бастау, 2016. – 352 б. – Әдебиеттер: б. 348-349.
 7. Исабаева, С.Н. Информатикадан: оқу құралы/ С.Н. Исабаева. – Алматы: Отан, 2018. – 132 б. – Әдебиеттер: б. 128.
 8. Исқалиев, М. Экономикалық теория: оқулық/ М. Исқалиев. – Алматы: Карасай, 2017. – 352 б. – Әдебиеттер: б. 348.
 9. Ілиасов, Н.І. Жалпы физика курсынан есептік-практикум: электр және магнетизм/ Н.І. Ілиасов. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 254 б.
 10. Кабди, Кани Техника қалдығын кәдеге жарату технологиясы: оқулық/ Кани Кабди. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 208 б. – Әдебиеттер: б. 201-205.
 11. Карыбаева, Г.А.  Жалпы физика курсы бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған методикалық нұсқау: оқу құралы/ Г.А. Карыбаева, А.Н. Алдибекова, М.Б. Нурбосинова. – Алматы: Отан, 2018. – 144 б. – Әдебиеттер: б.138.
 12. Құлбекұлы, Марат Жалпы физика: оқу құралы/ Марат Құлбекұлы. – Алматы: Карасай, 2017. – 448 б. – Әдебиеттер: б. 439-441.
 13. Мамирова, К.Н.  Ландшафттану: оқу құралы/ К.Н. Мамирова, Л.Ш. Киясова. – Алматы: Отан, 2018. – 130 с. – Әдебиеттер: б. 128.
 14. Мастерс, Д.М. Экологиялық инженерия негіздері 2-том: оқулық/ Д.М. Мастерс. – Алматы: АВ РК, 2017. – 548 б. – Әдебиеттер: б. 533-535
 15. Мырзагельдиева, Ж.М. Математика 1: оқу құралы/ Ж.М. Мырзагельдиева, П.Б. Абдиманапова, Ж.Б. Мәжит. – Алматы: Отан, 2018. – 104 б.
 16. Нурпеисова, Т.Б.  IТ – Инфрақұрылымы: оқу құралы = ІТ- Инфраструктура: учеб. пособие/ Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш. – Алматы: Бастау , 2018. – 344 б. – Әдебиеттер: б.
 17. Симұқанова, Г. Әлеуметтану: оқу құралы/ Г. Симұқанова. – Алматы: Отан, 2017. – 228 б. – Әдебиеттер: б. 220-224.
 18. Унаспеков, Б.Ә. Жылу өндіргіш қондырғылар: оқу құралы/ Б.Ә. Унаспеков, М.Ә. Әділбеков. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 187 б. – Әдебиеттер: б.183.
 19. Унаспеков, Б.Ә. Жылутехникасы: оқу құралы/ Б.Ә. Унаспеков, М.Ә. Әділбеков. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 209 б. – Әдебиеттер: б. 204.
 20. Хабдуллина, З.К.  “Электрэнергетика” мамандығының оқу үрдісіне электр жүйелерінің моделін енгізу: оқу құралы/ З.К. Хабдуллина. – Рудный: РИИ, 2018. – 137 б. – Әдебиеттер: б. 131-132.
 21. Хабдуллина, З.К. Энергетика аумағында кадрларды даярлаудағы заманауи үдерістер: оқу құралы/ З.К. Хабдуллина. – Рудный: РИИ, 2018. – 121 б. – Әдебиеттер: б. 118-119.
 22. Шілдебаев, Ж.Б. Экологияны оқыту технологиясы: оқу құралы/ Ж.Б. Шілдебаев, М.Б. Аманбаева. – Алматы: Карасай, 2015. – 256 б. – Әдебиеттер: б. 216.

На английском  языке:

 1. Aryngazin, K. Safety basis of chemical and technological industries: textbook/ K. Aryngazin. – Almaty, 2016. – 314 р. – Bibliography: р. 308-311.
 2. Bakirbekova, A.M. Managing innovative projects: testbook/ A.M. Bakirbekova. – Almaty: Lantar Trade, 2018. – 145 p. – Bibliography: р. 143-144.
 3. Dzhakupova, D.Y. Fundamentals of entrepreneurship = Основы предпринимательства: textbook/ D.Y. Dzhakupova. – Almaty: Бастау, 2018. – 296 р. – Bibliography: р. 291-292.
 4. Ibrayev, A.T. Theoretical basics of electrical engineering: textbook/ A.T. Ibrayev. – Almaty, 2016. – 300 р.
 5. Khabdullin, A.B. Introduction  of the  electric  system model in the educational process  of the speclalty  “Power engineering”/ A.B. Khabdullin. – Rudny, 2018. – Bibliography: р. 139-140.
 6. Khabdullin, A.B. Optimization of operating modes of electrical supply systems by static characteristics of power and load losses: monograph/ A.B. Khabdullin. – Rudny, 2018. – 98 р. – Bibliography: р. 93-96.
 7. Khabdullin, A.B. Renewable energy sources: a manual: textbook/ A.B. Khabdullin. – Rudny, 2018. – 105 р. – Bibliography: р. 102-103
 8. Lezhnev, S.N. Theoretical bases of metal forming: educational tutorial/ S.N. Lezhnev, A В.Naizabekov. – Rudny, 2018. – 112 р.
 9. Logistics (essentials): tutorial/  T.G. Doudar [and etc.]. – Алматы: Отан, 2018. – 152 р. –  Bibliography: р.145-148 .
 10. Nazarbekova, S.P. Chemistry: textbook/ S.P. Nazarbekova. – Almaty, 2016. – 304 р. – Bibliography: р.297-298.
 11. Nurtazina, R.A. Modern mass communications in globalization7 Part I: textbook/ R.A. Nurtazina. – Almaty, 2016. – 192 р. – Bibliography: р. 184-189.
 12. Pedagogy: textbook/ Zhampeisova K.K. [and etc.]. – Almaty, 2016. – 392 р. – Bibliography: р.371-372.
 13. Physics: textbook/ Omashova G.Sh. [and etc.]. – Almaty, 2016. – 304 р. – Bibliography: р.302.
 14. Seitmagzimova, G.M. General chemical technology: textbook/ G.M. Seitmagzimova. – Almaty, 2016. – 292 р. – Bibliography: р. 291.
 15. Svidruk, I.I. Creative management: textbook/ I.I. Svidruk. – Almaty: Бастау, 2017. – 312 р. – Bibliography: р. 300-303.
 16. Theoretical and technological bases of obtaining sub ultrafine-grained structural metals and alloys by new process `Rolling-Eca-Pressing`: monograph/ S.N. Lezhnev, A В.Naizabekov [and etc.]. – Rudny, 2018. – 148 р. – Bibliography: р 135-144.
 17. Theory and methods of upbringing work: textbook/ Kolumbayeva Sh. Zh. [and etc.]. – Almaty, 2016. – 264 р. – Bibliography: р. 244-245.
 18. Urmashev, B.A. Information-communication technology: textbook/ B.A. Urmashev. – Almaty, 2016. – 414 р.
 19. Zhetessova, G.S. Basics of interchangeability: textbook/ G.S. Zhetessova. – Almaty, 2016. – 276 р. – Bibliography: р.273-274.
 20. Zhetessova, G.S. Engineering materials and heat treatment: textbook/ G.S. Zhetessova. – Almaty, 2016. – 322 р. – Bibliography: р.319-321.
 21. Zhetessova, G.S. Fundamentals of machine parts design: textbook/ G.S. Zhetessova. – Almaty, 2016. – 300 р. – Bibliography: р.298-299.
 22. Zhetessova, G.S. Machine graphics: textbook/ G.S. Zhetessova. – Almaty, 2016. – 306 р. – Bibliography: р. 270.
 23. Zhetessova, G.S. Technological processes of mechanical engineering production: textbook/ G.S. Zhetessova. – Almaty, 2016. – 376 р. – Bibliography: р.372-373.

На русском языке:

 1. Абдиманапов, Б.Ш. Географические основы обеспечения экологической безопасности и жизнедеятельности территории/ Б.Ш. Абдиманапов. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 276 с. – Библиогр.: с. 256-273.
 2. Абдиманапов, Б.Ш. Экономическая и социальная география Казахстана: учеб. пособие/ Б.Ш. Абдиманапов. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 106 с. – Библиогр.: с. 102.
 3. Аскаров, Е.С. Металлорежущие станки: учеб. пособие/ Е.С. Аскаров. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 271 с. – Библиогр.: с. 268.
 4. Аскаров, Е.С. Основы проектирования машиностроительного производства: учеб. пособие/ Е.С. Аскаров. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 307 с. – Библиогр.: с. 303.
 5. Ахмедиев, С. Инженерная механика для строительных специальностей: учебник/ С. Ахмедиев, Ж. Бакиров. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 287 с. – Библиогр.: с. 286.
 6. Богатов, А.А. Механические свойства и модели разрушения металлов: учеб. пособие/ А.А. Богатов. – Екатеринбург, 2002. – 340 с. – Библиогр.: с. 321.
 7. Божко, Л.Л. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие/ Л.Л. Божко. – Рудный: РИИ, 2018. – 105 с. – Библиогр.: с. 102-103.
 8. Бурильные трубы для бурения скважин на твердые полезные ископаемые/ А.А. Кожевников  [и др.]. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 124 с. – Библиогр.: с. 111-115.
 9. Буркин, С.П. Сопротивление деформации сплавов Al и Mg: справочное пособие/ С.П. Буркин, Н.А. Бабайлов, Б.В. Овсянников. – Екатеринбург: УрФУ, 2010. – 348 с. – Библиогр.: с. 324-328.
 10. Геология и недропользование Казахстана. – Астана, 2018. – 44 с.
 11. Ермакова, В.И. Профессиональный русский для программистов: учеб. пособие/ В.И. Ермакова. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 119 с. – Библиогр.: с. 118.
 12. Ермакова, В.И. Русский язык. Лексика: учеб. пособие/ В.И. Ермакова. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 223 с. – Библиогр.: с. 216.
 13. Жуманова, К.М. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу общей физики/ К.М. Жуманова, К.О. Курбиева, Г.А. Адильбаева. – Алматы: Отан, 2018. – 152 с. – Библиогр.: с. 149.
 14. Зарубин, М.Ю. Разработка адаптивной самообучающейся системы автоматического управления оборудованием горно-обогатительного производства для оптимизации процессов в условиях нестабильности входных параметров: монография/ М.Ю. Зарубин. – Рудный: РИИ, 2018. – 189 с. – Библиогр.: с. 180-186.
 15. Ивлева, Н.В. Страноведение: учеб. пособие/ Н.В. Ивлева. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 265 с. – Библиогр.: с. 264.
 16. Калиев , А. Миссия созидания/ А. Калиев . – Астана, 2018. – 80 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
 17. Койнов, Т. Теория и практика пластичности и деформации металлов и сплавов: монография/ Т. Койнов, Р. Шаталов. – София, 2008. – 346 с. – Библиогр.: с. 325-330.
 18. Кузьмин, С.Л. Способы регулирования режима горных работ при открытой разработке месторождений полезных ископаемых: учеб. пособие/ С.Л. Кузьмин, Е.А. Фионин, В.А. Моисеев. – Рудный: РИИ, 2018. – 83 с. – Библиогр.: с. 79-80.
 19. Логинов, Ю.Н. Метод конечных элементов в описании напряженно-деформированного состояния процесса прессования: учеб. пособие/ Ю.Н. Логинов, В.В. Котов. – Екатиренбург: УрФУ, 2010. – 320 с. – Библиогр.: с. 212-214.
 20. Механика валкового брикетирования сыпучих материалов: учеб. пособие/ Ю.Н. Логинов  [и др.]. – Екатеринбург, 2011. – 304 с. – Библиогр.: с. 287-299.
 21. Минзабеков, С.К. Профессиональный русский язык: учеб. пособие/ С.К. Минзабеков. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 176 с. – Библиогр.: с. 174.
 22. Назарбаева, С.М. Технология формовных процессов: учебник/ С.М. Назарбаева, Н.Т. Сурашов, А.В. Вавилов. – Алматы, 2015. – 288 с. – Библиогр.: с. 266.
 23. Нефтехимия – 2018 Ч. 1: материалы 1 Международного научно-технического форума по химическим технологиям и по нефтегазопереработке 27-30 ноября 2018 г. – Минск, 2018. – 280 с.
 24. Панин, Е.А. Методы моделирования  и оптимизации металлургических процессов: практико-ориентированное пособие/ Е.А. Панин, С.Н. Лежнев. – Рудный: РИИ, 2018. – 48 с. – Библиогр.: с. 46
 25. Пластическая деформация металла как физико-химический процесс: учеб. пособие/  Г.Г. Курапов [и др.]. – Темиртау, 2011. – 80 с. – Библиогр.: с. 75-77.
 26. Производство тонкостенного проката специального назначения: монография/ В.В. Чигиринский  [и др.]. – Запорожье, 2014. – 296 с. – Библиогр.: с. 282-292.
 27. Развитие ГЧП в Казахстане. – Астана: Министерство Национальной экономики Республики Казахстан, 2018. – 20 с.
 28. Совершенствование техники и технологии прокатки в многовалковых калибрах: учеб. пособие/ С.П. Буркин  [и др.]. – Екатеринбург, 2010. – 364 с. – Библиогр.: с. 300-313.
 29. Труды XI конгресса прокатчиков Т.2: сборник статей. –  Магнитогорск, 2017. – 448 с.
 30. Унаспеков, Б.А. Вентиляция и кондиционирование воздуха: учеб. пособие/ Б.А. Унаспеков. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 276 с. – Библиогр.: с. 269-272.
 31. Фонд науки от идеи до воплощения. – Астана, 2018. – 92 с.
 32. Форма и образ. Теоретическое наследие в архитектуре и дизайне: учеб. пособие/ Сост. В.К. Лицкевич. – Алматы: Лантар Трейд, 2018. – 251 с.
 33. Шайкежан, А. Высокоалитовый цемент: учеб. пособие/ А. Шайкежан. – Алматы: Бастау, 2018. – 160 с. – Библиогр.: с. 147-157.
 34. Шаталов, Р. Автоматизация технологических процессов прокатки: учебник/ Р. Шаталов, Т. Койнов. – София, 2008. – 220 с. – Библиогр.: с. 213-219.
 35. Штыкова, И.В. Разработка ERP – проектов: учеб. пособие/ И.В. Штыкова. – Рудный: РИИ, 2018. – 66 с. – Библиогр.: с. 64.